Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ЧИРКОВ С.Ф.

Заведующему Московским Институтом "Эсперанто"
Сергея Федоровича Чиркова

                                        Заявление

       Прошу Вас М.Г. сделать распоряжение о допущении меня к экзамену на
получение диплома в  знании  специального  курса  языка Эсперанто. При  сем  на
основании положения об Институте прилагаю квитанцию Института [Nо. 172] о взносе 10 рублей.

                                            С.Чирков

       Адрес: Остоженка, уг. 1 Зачатьевского, д.10, 13/15 кв. 50.

     РезолюцияЭкзамен назначен 11/V-19 в 11 ч. утра.

                                                 А.Сахаров
________________________________________
                                     

Mia biografio

     Mi naskiĝis en Moskvo en la jaro 1900.  La unuajn jarojn de mia infanaĝo mi  malbone memoras.  En la jaro 1908 mi eniris en urban lernejon kie mi lernis kvar jarojn, kaj finis kvar klasojn.  Post tio  mi  eniris en gimnazion kie lernis nek bone nek malbone sed mezbone. Somere en la jaro 1912 mi loĝis en Krimeo apud urbo Feodosio sur  bordo  de  Nigra  Maro.  Unuafoje  mi  ekaŭdis pri Esperanto en la jaro  1914  kiam  mia  frato  ekinteresiĝis  pri Esperanto kaj  aĉetis  lernolibron  "Каръ  и Панье" kaj komencis lerni ĝin sed baldaŭ li <forĵetis ĝin> [korektita:  "ĉesigis la studadon").  Post  la  revolucio mi  mem ankaŭ deziris lerni Esperanton, sed mi ne sciis kie  oni  povas <preni>  [korektita: "aĉeti"] lernolibrojn.
     Fine en komenco de la jaro 1919 mi tralegis en gazeto,  ke Moskva Societo
Esperantista aranĝas lekcion pri "inteligentularo kaj internacia lingvo".  Mi venis lekcion kaj post la  lekcio  mi enskribiĝis la Kursojn de "lingvo internacia Esperanto".

                                          S.Ĉirkov
     T.Fridriĥsen
     A.Jodko
     NEG  A.Saĥarov  /  B.Breslaŭ


Rememoroj pri miaj unuaj jaroj de lernado

     Unuaj jaroj de mia lernado estis en hejmo. Kiam mi havis 7 jarojn mi komencis lerni% skribi kaj legi ruse, kaj poste kiam mi jam bone legis kaj skribis mi eniris en  urban  lernejon  kie  mi finis kvar  klasojn.  En  [la] urba  lernejo mi lernis tre bone.
Fininte la urban lernejon mi eniris en moskvan  dekan  gimnazion. En gimnazion
mi krom novaj lingvoj: franca, germana kaj angla (la anglan lingvon mi lernis nur 2 jarojn, ĝi estis nedeviga) ankaŭ lernis mortintan latinan lingvon (kiu tre multe helpis al mi kiam mi komencis lernadi lingvon "Esperanto",  ĉar "Esperanto"  havas tre multe da latinaj radikoj). Kiel mi diris supre anglan lingvon mi lernadis nur 2 jarojn, ĉar kiam mi ricevis <je ĝi duon> {substrekita], la  direktoro  de l'gimnazio ne <permesis al mi lerni> [substrekita] ĝin.  [Superskribita  per  krajono:  "NB: notinda fakto!!"]. Kiam mi  havis  17  jarojn  mi  eniris  stenografiajn kursojn, kie mi lernis 6
monatojn.  La  stenografian kurson mi finis tre bone. En gimnazio mi lernis nek bone, nek malbone sed mezbone. En la jaro 1914 mi  kaj mia frato ekinteresiĝis pri lingvo "Esperanto"   sed   baldaŭ   ni  <forĵetis>  [korektita: "lasis") ĝin kaj poste mi kun  kamaradoj  ankaŭ  deziris  lerni Esperanton sed ni ne sciis kie oni povas aĉeti librojn.  Fine en komenco de la 1919-a  jaro  mi  tralegis  en  gazeto,  ke  Moskva Societo Еsperantista  aranĝas  lekcion  pri "intelegentularo kaj lingvo internacia".
Mi  venis  [la]  lekcion  kaj  post  ĝi  mi enskribiĝis kursojn  de lingvo "Esperanto".  Kiam  mi  finis  gimnazion mi por daŭrigi mian lernadon eniris en <Montan> [substrekita; videble - "Minan"] Akademion kie mi nun lernas.                                     S.Ĉirkov
   B.Breslaŭ
               NEG
  T.Fridriĥsen   A.Jodko
________________________________________________________________


       ЧИРКОВ Сергей Федорович, 1900, Москва. Арестован: 19.08.1937 г.
Инженер-электрик в "Хлопкопроекте", г.Москва; осужден 31.03.1938 к ВМН.
Реабилитирован 24.02.1956.

*********Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).