Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

Dedicxita al D-ro Ulrich Lins

Cxu SAT estis sidejo de germana sekreta polico?

Jes, efektive. Kaj pri tio ne diras mi, sed oficialaj dokumentoj. Se vi ne kredas al mi, do bonvolu kontroli vi mem. Jen ekzemple, en dosiero de k-do E.K. Drezen (sensxangxa SEU-gvidanto de 1921-1937) oni povas legi:

"...Cxe Internacia Organizajxo de Esperantistoj en Parizo
L.Trockij fondis "C.K. de frakcio de boljsxevikoj-leninistoj" ("Bolen FROSAT"), kiun gvidis Lanti, Johanson kaj Otesen". (N.B.: traduko el la rusa, memkompreneble ke "Bolen" signifas "boljsxevikoj-leninistoj" kaj FROSAT , miaoponie signifas "pro-SAT", tamen estis transformita pro misauxdo de enketadesplorisloj....).

Do, oni kulpigis
Drezen jene:

"Uzado de SAT - la Internacia Esperantista Centro - por kasxa kontrauxsovetia kontrauxrevolucia laboro en USSR". Adreso   de   la Centro:   Francio, u. Asperemon (Departamento Cxemaraj Alpoj), placo Lendri, Astrodan (mi denove petas pardonon; tio estas lauxlitera traduko el la rusa, cxar mi ne volis perdi "fresxecon" de la dokumenta lingvajxo kaj krome mi strebas konservi precizecon de la dokumentoj).

Certe, mi tute komprenas, ke vi ne povas kredi al mi. Tamen, mi iom poste klarigos, de kie mi prenis la informojn. Sed, unue mi volus, almenaux skize, konatigi vin kun historio de sovetia E-movado en tiu periodo - kvazaux aldoni kelkajn detalojn al la bonega libro de s-ro
U. Lins "Dangxera Lingvo" (Gerlingen, Bleicher, 1988).

IOM PRI SORTO DE KELKAJ SEU-ANOJ

Meze de 30-aj jaroj en la sovetia lando kaj en socio oni sentis fortan strecxigxon: jam estis disbatitaj "Prompartio"   kaj   "Laborkampara partio", "Unuigxinta trockiista-zinovjeva centro" (
Zinovjev, Kamenev k.a.). Estis preparitaj ankaux aliaj procesoj. Praktike cxiusemajne oni senmaskigis sabotistojn, teroristojn kaj spionojn cxiuspecajn. Oni forjxetis ideon pri Tutmonda revolucio, antauxenmarsxis kaj venkis la ideo pri ebleco de venko de socialismo en unu lando. La lando mem cxiam pli similis al erinacigxinta pro bajonetoj milittendaro. Cion oni jxetis al militpreparado. Cxiuj sociaj organizajxoj kaj institucioj: Komintern, Profintern, Sportintern k.a. igxis cxiam pli politikemaj. Ankaux la sorto ne preteriris esperantistojn. Same SEU, agordigxante al gxenerala politika linio, igxis pli kaj pli ideologiema
kaj politikema, dauxris skismo en internacia E-movado, cxiam pli oftaj okazis provoj ektrovi malamikojn kaj perfidulojn interne de sovetia E-movado mem.

En la cirkonstancoj, la sxlosila evento estis eksigo (fine de septembro 1936) de sia posteno de la estro de
NKVD, Jagoda, kiu "nesuficxe energie" kondukis/plenumis politikon de amasteroro, kaj anstatauxigo lia per Nikolaj
Jejxov. La lasta, fininte la de Jagoda komencitan neniigon de maldekstra-trockiista bloko, "organizis" propran proceson kontraux t.n. "paralela kontrauxsovetia trockiista centro", la cxefa kerno de kiu estis plua "purigado" de la lando de cxiuj, ecx potencialaj trockiistoj.

En la novan "reton" (kun ege pli malgrandaj cxeloj) trafis jam cxiuj, kiuj ecx potenciale (hipoteze) iel povis kontakti kun ark-rivalo de Stalin - Trockij: cxu persone, cxu koresponde, cxu per gazetaro. Fakte, en tion eniris cxiuj, kiuj iamaniere havis kontaktojn kun eksterlando, kaj - sekve - unuavice esperantistoj kaj ankaux filatelistoj kaj aliaj kolektantoj. Nun, kiam oni povas kompari la cirkonstancojn kaj datojn de arestoj, jam tre facile oni povas diveni la "skemon", pere de kiu la "organoj" atingis SEU-estraron.

En 1935 estis arestita
Dmitrij Snejxko (nask. en 1903 en u. Orsxa) - aktivisto de Belorusia komitato de SEU, membro de C.K. de SEU, kiu poste estis liberigita (nur en 1955) kaj mortis en 1959 en urala urbo Permj. Tamen,
li estis "ne tia figuro", eble li ecx ne vizitis eksterlandon.

En novembro 1936 estis arestita
Herbert Muravkin. Tio estis jam "tauxga figuro" por "organizi"  E-komploton en USSR.  Ja Muravkin  estis IPE-respondeculo kaj longe logxis eksterlande (en Leipzig, Amsterdam kaj poste en Leningrad). Li ecx estis membro de germana kompartio gxis 1933 kiam li estis forpelita de Germanio post fasxista pucxo. Krome li ecx naskigxis en Berlino (14.12.1905) kaj finis tie berlinan universitaton, ricevante doktoran gradon pri fiziko. Kiel ingxeniero-esploristo li laboris en Tutunia elektromekanika instituto en Leningrad.

Li estis arestita la 26-an de februaro 1936 kaj konfesis siajn "kulpojn" dum enketado kaj dum tribunalkunsidoj. Lin jugxis la
"trojka": A.D. Gorjacxev - prezidanto, Preobrajxencev kaj Jxdan - membroj de l'tribunalo, laux la paragrafoj 58-6, 58-7, 58-10, 58-11 de la kriminala kodo el 1926 (spionado, subfoso de ekonomio, kontrauxsovetia propagando kaj agitado, organiza agado). Li estis monpafita la 11.12.1937. Fakte tio estis ne nur "fadeno" sed ecx "snurego" kiun oni tenis de Muravkin al cxiuj esperantistoj. Lia familia nomo aperis en dosieroj de preskaux cxiuj E-viktimoj. Ekde tiu momento konfirmigxis la konjekto de s-ro U.Lins pri tio: ke "la autoritatoj faris, kredeble antaux la aresto de Drezen, principan decidon pri SEU"...(vidu p.389). Nun komencigxis disvolvigxi la infera masxino" kontraux SEU.

Jam la 17.04,1937 estis arestita
Ernst Drezen (nask. en 1892 en u. Libava), sensxangxa gvidanto de SEU dum 16 jaroj. Jam tiam treege sovagxe sonis la akuzo laux kiu oni kulpigis lin. Kiel okazis, E. Drezen, tiu gxismorta malamiko de E.Lanti, spionis utile al SAT, kiu siavice estis "rezidejo de germana sekreta servo" (de tie la akuzo, krom "organizado kaj gvidado de kontrauxsoveta trockiista spiona organizajxo de esperantistoj" (art. 58-11), ankaux akuzo pri perfido (art. 58-1a), terorismo kaj kontrauxsovetia propagando (art. 58-8 kaj 58-10) kaj spionado utile al Germanio). Pro cxio cxi li estis kondamnita (La trojka: V.V.Uljrihx - prezidanto, Rutman kaj
Steljmahxovicx - membroj) al mortpafo. La ekzekuto okazis la 27.10.1937.

Post unu monato (27.05.1937) estis arestita lia edzino -
Sazonova Jelena Konstantinovna (nask. en 1899 en u. Vilno), kiun oni akuzis pri partopreno en kontrauxrevolucia agado de sxia edzo. Sxi sindone defendis lin, neniel
pensante pri si mem, kaj tio sendube influis sxian sor-ton. La
"trojka": Golikov - prezidanto, Zyrjanov kaj Steljmahxovicx - membroj, kondamnis  sxin al mortpafo. Tio okazis nur unu semajnon post tiu de la edzo, t.e. la
03.11.1937. Al sxi ecx ne helpis (kaj ecx malhelpis) la cirkonstanco, ke sxi estis kunligita kun la "organoj". Sxi ja ne nur ne denuncis sian edzon, sed konfesis dum enketado, ke sxi ankoraux tiam, en 1932, rakontis al li pri cxio cxi kaj ecx "decxifris" al li la familian nomon kaj la rangon de la
NKVD-ano, kiu "laboris" kun sxi. Cxi tie videblas vengxo pro "duobla perfido".

Poste la "sanga cxaro" de teroro jam senhalte plue veturadis. Post Drezen jam komencigxis amasaj arestoj de gvidantoj kaj de ordinaraj membroj de
SEU.

Dua "kulmino" de arestoj okazis komence de 1938, kiam estis arestitaj SEU-gvidantoj de "dua   rango".   Ekzemple,   la 08.02.1938 estis arestita V. Varankin, kaj post kelkaj tagoj (11.02.1938) N.V. Nekrasov. Vladimir Varankin - autoro de la fama E-romano "Metropoliteno" (nask. en 1902 en  u. Nijxnij Novgorod, nun u.Gorkij) estis direktoro de la 2-a Moskva Sxtata Pedagogia Instituto pri fremdaj lingvoj kaj samtempe - docento kaj estro de katedro pri gxenerala historio ce Moskva Sxtata Histori-Arkiva Instituto. Enkadre de SEU li estis vicprezidanto de SEU, Generala sekretario de Tutrusia Komitato de SEU, sekretario de C.K. de SEU   (respondeca   pri agitacia-propaganda laboro) kaj estro de ties organiza fako, ktp.

Nikolaj Nekrasov (nask. en 1900, en Moskvo) estis fama E-poeto, tradukisto kaj fakulo pri literaturo, laboris kiel re-daktoro  en  eldonejo "Moskovskij rabocxij" (Moskva laboristo). Ili ambaux estis akuzitaj kiel "organizantoj kaj gvidantoj de fasxista, spiona kaj terorista organizajxo de esperantistoj" - akuzitaj laux paragrafoj 58-6, 58-8, 58-11 fare de milittribunaloj. La jugxistoj de Varankin estis: Nikitcxenko - prezidanto, Detistov kaj Jxagrov - membroj, kaj tiuj de Nekrasov: V.V.Uljrihx - prezidanto, Detistov kaj Dmitrijev - membroj. Ili estis mortpafitaj la 3-an kaj la 4-an de oktobro 1938. La personajn arkivojn, bibliotekojn kaj posedajxojn oni detruis "pro ties ideologie malutila enhavo, kaj sen iu ajn operativa nek historia valoro". Cxiuj estis ekzekutitaj en Moskvo, kaj, kiel oni diras en oficialaj respondoj, "la loko de entombigo ne estas indikita en la dosiero"...

Estas interese, ke la arestoj kaj likvido de tuta SEU-estraro estis plenumitaj senbrue, preskaux nerimarkeble, cxar gxuste samtempe oni preparis tre bruan / faman proceson kontraux agantoj de t.n. "dekstra-trockiista deflankigxo" (inkluzive de k-doj
Buhxarin kaj Rykov). Ili ambaux estis arestitaj en Kremlo dum la Plenkunsido de la C.K. de VKB(b), kiu komencigxis la 25.02.1937 kaj dauxris pli ol semajnon, gis 05.03.1937. La jugxproceso kontraux la "dekstra-trockiista bloko" komencigxis la 02.03.1938 kaj finigxis frumatene la 13.03.1938. Preskaux cxiujn jugxatojn oni kondamnis al mortpafo, kaj ili estis ekzekutitaj dumnokte la 15.03.1938. (Laux speciala ukazo  de CIK USSR kaj SNK USSR de 01.12.1934, tuj post la murdo de S.M. Kirov en Leningrado, oni devis plenumi la verdiktojn tuj - en 24 horoj - sen iuj apelacioj aux amnestioj. Same okazis pri la supre menciitaj esperantistoj, cxar ilin cxiujn akuzis la Milittribunalo de la Supera Jugxistaro de USSR).

Sur la fono, kiel tute prave verkis
Aleksandr Soljxenicyn en sia verko "Arhxipelago GULAG", esperantistoj, simile al "modestaj, persistaj riveretoj" preskaux perdigxis "sub la superbordigxantaj torentoj" de homamasoj, fluantaj en la stalinajn koncentrejojn.

Post 20 jaroj,
"pro tute novaj cirkonstancoj" (t.e. pro la falseco de l'akuzoj) kaj pro "absoluta manko de konsisto de krimo" praktike cxiuj supre menciitaj esperantistoj estis plene rehonorigitaj: E. Drezen kaj V. Varankin la 11.05.1957, H. Muravkin la 21.11.1957, N. Nekrasov la 26.11.1957. La rehonorigon de J.K.Sazonova oni atendas dum februaro-marto 1990, cxar jam en novembro 1989 la Prokurejo de USSR "enlistigis proteston" cxe Supera Jugxistaro de USSR pri la akuzo kontrau sxi. Kaj se Varankin estis restarigita en vicoj de KPSU ankoraux en 1957 (por li klopodis lia filino),  E.K. Drezen nur la 10.10.1989, sekve de mia skribpeto al Komisiono pri
rehonorigo de viktimoj de amasreprezalioj cxe Politburoo de CK KPSU.  Ja post
Drezen ne restis posteuloj. La malfacila laboro pri rehonorigo de esperantistoj dauxras.

DE KIE TIUJ DOKUMENTOJ?

Nun certe vi povas dubi, cxu la informoj estas auxtentikaj? Jes, ili estas. Mi tion povas pruvi. Preskau profesie, mi okupigas pri la historio de nia (sovetia) E-movado jam de kelkaj jaroj. Tamen, pro tute kompreneblaj kauzoj, la sukceso de la laboro estis preskaux nula, gxis eble antaux unu jaro kaj duono. Nun, jam post kvin jaroj de
"perestrojka" kaj "glasnostj", iom post iom komencigxis malfermo de antauxe tute fermitaj pordoj de "spechxranoj" (specialaj stokejoj) en bibliotekoj kaj arkivejoj. Kiam oni fondis cxe Politburoo de CK KPSU specialan komisionon pri rehonorigo de viktimoj de amasreprezalioj el 30-a gxis 50-aj jaroj, mi tuj skribis grandan leteron al ili. En gi mi informis pri Esperanto, pri historio de nia E-movado kaj ties cxefrolantoj, kaj mi ankaux proponis mian helpon en
studado kaj interpretado de arkivoj kaj dokumentoj. Kiel mi poste eksciis, tiu letero havis grandan popularecon, car preskaux cxie kien mi poste adresigxis (prokurorejoj, partiaj komisionoj) trovigxis gxiaj kopioj.

Nu, mi preteriros la malfacilajxojn, cxar memkompreneble la dentradoj de la jugxsistemo turnigxas ege malrapide. Kiam mi trasercxis cxiujn bibliotekojn, arkivejojn kaj ricevis diversajn informojn, mi komprenis ke la cxefa stokejo de informoj pri nia E-movado trovigxas en strato
Lubjanka, kie trovigxas la sidejo de KGB (la posteulo de la fifama NKVD). En cxiuj instancoj la spertuloj pusxis min al tiu "Cxefarkivejo". Do, mi ekiris al Lubjanka.

En sufice komforta akceptejo oni demandis min (la dejxorantaj suboficiroj), cxu mi venas cxe ili la unuan fojon? Post jesa respondo, ili petis min atendi. Dum 45 minutoj, traleginte cxiujn tie trovitajn gazetojn, mi atendis. Tiam mi estis invitita kaj oni diris al mi ke mi skribu al ili leteron. Pro mia ricxa sperto en verkado de tiaj leteroj, mi tion faris tuj. Precize post unu monato oni telefonis al mi: Cxu vi estas NikSt? Jes mi respondis. Do pri kio vi interesigxas? Mi rakontis al la junulo kiu vokis, pri la E-movado kaj interesigxis pri konkretaj homoj:
E. Drezen, V. Varankin, N. Nekrasov kaj H.Muravkin, pri kiuj mi jam sciis el aliaj fontoj. Mi bone sciis, ke la dosieroj estas sekretaj, ke la arkivisto devas ricevi ilin el la stokejo, foliumi ilin, fari citajxojn ktp. Pro tio mi ne miris kiam li diris ke li retelefonos al mi post unu monato.

Post kelka tempo, ni renkontigxis en la akceptejo kaj dum 3 horoj parolis pri interesaj temoj. Juna, afabla kaj bone edukita viro, rakontis al mi kion li sukcesis trovi en dosieroj de la supre menciitaj personoj. Jes, antaux cxio mi avertis lin, ke mi estas historiisto kaj planas publikigi cxion kion mi sukcesos trovi. Li tion komprenis kaj faris al mi du proponojn:

1-e) ke mi ne strebu rigardi la dosierojn mem cxar tie krom "koto"-n mi trovos nenion, kaj

2-e) ke mi iom atendu, du-kvar monatojn, post kiam oni akceptos novan ukazon pri arkivoj.

Poste li rakontis al mi tion, kion mi jam diris al vi. Li, kiel fakulo pri arkivoj, bone konis numerojn kaj esencon de ukazoj, laux kiuj oni eliminis milionojn da tute senkulpaj homoj, kaj liaj komentarioj estis vere interesaj kaj valoraj. Tamen, kiam mi demandis pri la vera esenco de la akuzoj kontraux esperantistoj, li, kvazaux senkulpigante sian institucion, komencis bombardi min per tiuj cxi sensaciaj informoj, kiujn vi antauxe legis.

Mi rakontis al li, kiel terure
Drezen kaj Lanti sin reciproke malamis. Li, kvazaux defendante, respondis, ke "...la suspektoj rilate al spiona agado de sovetiaj esperantistoj aperis pro tio, ke dum la periodo (1935-1938) sur "Lazura bordo" en Francio sub masko de IEC (cxu vi memoras, ke estas SAT, kiun oni nomis la Internacia E-Centro?), aktive funkciis rezidejo de la germana sekreta servo", ke, kvazaux en unu de moskvaj arkivejoj (ankorau fermitaj) ekzistas informoj pri enpenetro de l'Germana SS en intemaciajn organizajxojn de esperantistoj, aux pri kunlaborado de la organizajxoj kun germana sekreta servo dum periodo de 1932-1940..(cxu vi vidas ke la periodo sveligxas?). Li diris ke Lanti vizitis nian landon en 1923 kaj renkontis multajn, kaj krome, lia nomo ja estis en la sliparo de la kontrauxspiona servo de Francio...

Kaj kvazaux elcxerpita, li ecx indikis la adreson de
UEA en 1939-1940: Gxenevo, strato de la Burs 10, Palaco de Wilson" (tamen sen komentarioj). Videblis, ke la konversacio farigxas cxiam pli malprofesia kaj ni forlasis la
"nekonvenan temon". Certe, oni devas nepre havi kaj detale analizi la respektivajn dokumentojn. Tamen, jam nun videblas, ke la suspektoj estis tute suficxaj por kauxzi "eksplodon" en la "pulvodeponejo" sub tiamaj cirkonstancoj de totala suspektemo kaj teroro, regintaj en la lando dum tiu periodo...

La esploroj dauxras.

NikSt

"Sennaciulo", 1990, No.2 (1016), 18 - 19, 23

**********Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).