Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

ESPERANTO

         USSR   u. Kutaisi 

 

PALACO DE PIONIROJ INTERNCIA KLUBO "GAGARIN"

 

Kutaisi, 29.6.1973

 

Kara samideano kaj kunbatalanto!

 

Ne miru, ke gxis nun mi ne sendis la promesitan au'tobiografion kaj fotojn. Mi tre malsanis kaj estis ne kapabla ion fari.

 

Nun anstatau' la biografio mi sendas al vi la artikolon, presitan en la kutaisa kartvela jxurnalo "Kutaisi", kie tre detale estas priskribita mia E-ta agado kaj aparte kelkajn biografiajn notojn. Mi ne scias cxu vi bezonas tiujn materialojn ruslingve au' Esperante. Al mi sxajnas, ke la biografiajn notojn mi jam sendis al vi en la enketo komence de Majo. Cxu vi gxin ricevis? Mi nun ankau' aldonas du fotojn.

 

Ne miru pri mia forgesemo. En aprilo cxijara mi farigxis 80 jara, kaj la memoro kruele perfidas min.

 

Mi gxus trarigardis kelkajn materialojn el mia skribotablo, kaj decidis sendi ilin al vi. Ankau' pri A. Kohx, kiu sendube okupas honoran lokon en la materialoj pri niaj veteranoj. Cxion, kion vi ne bezonas, peto resendi al mi, cxar restis cxe mi neniaj kopioj.

 

      Cetere, mi persone ilin jam apenau' bezonos, sed ofte kamaradoj petas miajn rememorojn k.t.p.

 

       En la tago de junularo en Kutaisi estis granda demonstracio kaj mitingo sur la urba placo. La lernantoj salutis la partoprenantojn kartvele, ruse, angle, germane, france (suficxe malbone) kaj ankau' Esperante, kio estis presita en la jxurnalo "Kutaisskaja Pravda".

 

      Nun, kiam la vivo proksimigxas al sia finalo, mi ofte pensas: kio do restis el la ricxa pasinto, el tiom da sukcesoj, el la tiom promesplena estonto? Kiom restu fidelaj al la ideo? Cxu ne vane estis dedicxita al gxi la tuta vivo?

 

      Kaj malgrau' la suficxe trista hodiau'o de E-to en nia lando, mi kredas ke ne, ne vane. Io restis kaj ankorau' donos siajn fruktojn.

 

     Kio koncernas mian personan vivon, do la plej altajn kaj felicxajn tagojn de mia vivo al mi donis Esperanto. Mi kredas, ke tion sendube sentas cxiuj veteranoj.

 

      Akceptu mia[j]n plej korajn salutojn kaj dezirojn de sano kaj felicxo

 

                                                                    Ida Lisicxnik

 

      P.S. Mi aldonas ankau' la artikolon "Из воспоминаний старых эсперантистов", verkitan lau' la peto de k-do Podkaminer al la 100 jara jubileo de Zamenhof kaj 70 de E-to.  


***********    

 Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).