AL VETERANA ESPERANTISTA KLUBO (VEK)

Mi petas akcepti min en la klubon.

Cxi sube mi au'tobiografias.

      1.  NOMOJ  -  Lisicxnik Ida Semjonovna

2.  NASKIG’DATO (g’usta, plena) - 18 aprilo 1893

3.   JARO de ESPERANTIG'O  - 1912 
KIE, METODO, LERNOLIBRO, INSTRUISTO
:  en Kieva Esperanta rondeto, gvidita de la Prez. de “Verda Stelo” V.J.Tracxevskij

4.   NACIO – Hebreino

5.   PARTIECO – Senpartia

6.   KLERO (supera, meza, unuagrada) – Tri fakultatoj: jura, Inst. de intern. rilatoj, Universitato de Marksismo-Leninismo

7.   PROFESIO kaj LASTA POSTENO gxis la pensio – Instituto de fremdaj lingvoj kaj jxurnalismo. Supera Instr. de angla lingvo en Kutaisa Pedagogia Instituto

8.   SCIO DE FREMDAJ LINGVOJ – rusa, hebrea, angla, germana, franca, Esperanto

9.   LINGVOSCIO DE SOVETAJ NACIOJ – komprenas ukrainan

10.  UNUAJ ESPERANTISTOJ, kiujn mi konis au’ kunlaboris ilin (kiam?)

gxis la 1926: Tracxevskij, Levenson, Borodkin, Iljasxevicx, Pollak;

-- post la 1926: Kohx, Desxkin, Demidjuk, Nekrasov, Drezen Ernest, Polakov, Bokarev, Nikiforova, Ka:rt B., Incertov, Blajxkov, Sxtejnberg, Podkaminer.

11. PORESPERANTA AGADO:

a) gxis la Granda Patria Milito – Prezidanto de la Kieva E-Societo “Verda Stelo”, Prez. de Krimea Komit. de SEU; membro de CK SEU; gvidanto de la fako de Internacia Interligo de Sebastopola jxurnalo “Majak komuni” pere de E-to; organizanto de Intern. interligo kaj Esp. kursoj en cxuij entreprenoj de Sebastopolo 

b) post la Milito  - Organizanto kaj propag-to de E-ta movado en Kutaisi kaj Tbilisi. Lekcioj, prelegoj, gvidado de E. rondetoj en Pedagogia Ins-to, Palaco de Pioniroj, jxurnalista laboro en lokaj jxurnaloj – "Kutaiskaja Pravda", "Kutaisi"; en Tbilisaj jxurnaloj, en Esp. revuoj "Nunt[empa] Bulg[ario]", "Heroldo", "Bulg[ara] E-to", "Intern. Jxurnalisto" 

c)  nune (se tio permesas la sano) – Helpas kaj direktas la laboron de miaj lernantinoj en Kutaisi kaj Tbilisi. En Kutaisa Palaco de Pioniroj mia lernantino Kristina Kagxaja, salajrata sxtata instr. de Esp. gvidas nun 3 rondetojn; en Tbiliso Liana Macxavariani gvidas lernejan rondeton en la lernejo 62; en Suhxumi Diana Citlidze nun doktoro, bonege propag[andas] Esp-on en la Suhxumaj jxurnaloj. 

12.                ALDONNOTOJ

 Mi aldonas: La portretojn ______ ekzemplerojn.

Eltrancxajxojn _____________

Dokumentojn ______________

 POSXTADRESO (gxusta)  -  Kutaisi,  Pusxkinskaja 5  lgx. 11

Kaj telefono  –  5.53.37

 DATO __________ 1973 j.  SUBSKRIBOI. Lisicxnik

 ADRESO POR KORESPONDADO:

 105043 – MOCKBA, E-43, 7 Parkovaja ul., 7, kv. 35

KRAJNOVU Sergeju Nikolajevicxu
 

NOTO DE VEK


***********