DU EMINENTAJ JUBILEOJ

      Plene subtenante la vortojn de O.Kiseljova en REGo No.1(3) pri la graveco memori niajn antauxulojn, mi deziras atentigi pri ankoraux du elstaraj esperantistoj, kiuj naskigxis antaux 100 jaroj, kaj kiujn mi konis persone. Diference de Sergej Rublov, tiuj rimarkindaj homoj estis ne poetoj kaj tradukistoj, sed organizaj aktivuloj. Tamen la fenomeno Esperanto estas ne nur lingvo, sed ankaux movado; do tiuj, kiuj metis sian brikon por konstrui la domon de nialanda Esperantujo, same meritas, ke ni ilin ne forgesu.

      La unua dankmemora vorto estu pri Semjon Naumovicx Podkaminer, kiu dum pluraj jardekoj estis unu el gvidantoj de la E-movado en Leningrado. Lia jubileo pasis cxi-vintre, kaj estis atendeble, ke la 20-a REK en Peterburgo enhavos iun programeron omagxe al li. Sed bedauxrinde, kaj en la Kongreso, kaj - kiel diris al mi peterburga kolego - ecx en la urba skalo esperantistoj montrigxis kurtmemoraj...

      S.N.Podkaminer naskigxis 11.02.1901, laux profesio estis aviada ingxeniero, kandidato de teknikaj sciencoj, laboris kiel altlerneja docento. Kiel rugxarmea volontulo li partoprenis en la intercivitana kaj Granda Patria militoj; bone konante la germanan lingvon, li en rango de kolonelo plenumis respondecan laboron en la specifa kampo - reedukado de germanaj  militkaptitoj. Postmilite Podkaminer estis rimarkinda preleganto en la Asocio "Znanije" ("Scio") en Leningrado, membris en Leningrada Packomitato.

      Lerninte Esperanton en 1920, la juna Semjon Podkaminer tuj ekagis en la movado. Li aktive partoprenis la faman 3-an Ruslandan Kongreson de Esperantistoj, en kiu estis fondita SEU, poste gvidis ties junularan sekcion, plurfoje elektigxis kiel membro de Centra Komitato de SEU. En 1926 li estis sekretario de la 6-a SAT-Kongreso en Leningrado. Kiam fine de la 30-aj jaroj la movadon skuis amasaj reprezalioj kontraux esperantistoj, li bonsxancis eviti areston, sed estis eligita el la partio.

     Post la reaktivigo de nialanda E-movado S.N.Podkaminer prezidis Leningradan E-komisionon, multe propagandis kaj instruis la lingvon, partoprenis plurajn gravajn E-arangxojn en- kaj eksterlande. En 1969 li estis unu el cxefaj organizantoj de la Postkongreso de UK-54, kiu kunvenigis en Leningrado grandan amason da eksterlandaj kaj sovetiaj esperantistoj. Li multe aktivis en MEM (vicprezidanto en 1972-76), kaj ekde la fondo de ASE en 1979 gxis sia morto (28.09.1982) Semjon Naumovicx estis vicprezidanto de ASE.

      S.N.Podkaminer verkis kelkajn eseojn pri Esperanto, kiuj aperis en la libro "Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado" kaj en E-periodajxoj. Lian grandan auxtoritaton atestas la titoloj Honora Aktivulo de SEJM (1976) kaj Honora Membro de UEA (1981).

      La libro de U.Lins "La dangxera lingvo" mencias Podkaminer kiel anon de speciala brigado, fondita en 1932 ce CK SEU por kampanjo pri memkritiko en esperantistaj vicoj. Estas interese, ke al tiu brigado apartenis ankaux la alia cxi-artikola jubileulo - Mihxail Fjodorovicx Pasxcxenko.

      M.F.Pasxcxenko naskigxis en novembro 1901. Plurajn jardekojn li laboris en agrikultur-nutrajxa industrio, estis fakulo kun granda praktika sperto kaj emeritigxis kiel persona pensiulo de landa graveco.

      En 1925 Pasxcxenko lernis Esperanton kaj aktive aligxis al organiza laboro en SEU. Lia sxatata agadkampo estis starigo de  internaciaj  kontaktoj, internacia korespondado kaj gxia utiligo por interesoj de la socio. Estante membro de la lastkonsista CK SEU, li favorsorte transvivis la periodon de reprezalioj - por dauxrigi la aktivadon jam en la novaj etapoj.

      En 1956 okazis la legenda provo restarigi SEU, kiun iniciatis kaj faris M.F.Pasxcxenko kaj kelkaj aliaj restintaj membroj de CK. Oni informigxis, ke formale SEU ne estis likvidita, kaj kunvokis restarigan kunvenon. Mihxail Fjodorovicx kaj liaj kunuloj frontis kaj solvis plurajn organizajn demandojn: kunvenejo, renovigo de la sigelo, informado pri la arangxo, sed forgesis interkonsentigi la aferon kun partiaj instancoj - kaj la kuragxa iniciato estis pereigita...

      Post la fondo de la E-Komisiono cxe SSOD M.F.Pasxcxenko estis gxia membro; kiam oficialaj instancoj decidis fondi ASE, li eniris la Organizan Komitaton kaj aktive partoprenis gxiajn kunsidojn. En 1979-82 li estis estrarano de ASE, kaj en 1982-89 - membro de ties Prezidio. En tiuj jaroj, malgraux la agxo, la veterano vizitadis ankaux kunvenojn de Moskva E-klubo.

     Kiam en 1989 estis restarigita SEU, Mihxail Fjodorovicx Pasxcxenko (kune kun alia tiam vivanta membro de CK SEU, odesano A.I.Versxinin) estis elektita kiel Honora Membro de SEU. En 1990 li vizitis la 9-an Kongreson de SEU kaj verve rakontis al la kongresanoj pri sia multjara sperto.

     En januaro 1994 M.F.Pasxcxenko forpasis. Monaton antaux tio mi vizitis lin, vivintan tute sola: la edzino mortis pli frue, la idaro logxis aparte. Jam sentante la malfortigxon, Mihxail Fjodorovicx ne volis cedi: surtabligante teon, li cxion faris mem kaj kategorie kontrauxis, kiam mi proponis helpi. Necesas diri, ke li invitis min (tiam vicprezidanton de REU) por grava celo: donaci al la kaso de REU konsiderindan monsumon, sxparitan el la pensio. Tiu nobla ago inde kronis lian longan vivon.

     Ambaux memorinduloj - laux io tre diversaj, laux alio similaj - apartenis al tiu movada generacio, kiu, maturigxinte en la antauxmilita SEU, portis sur siaj sxultroj la malfacilan taskon de reaktivigo de nialanda movado post la du jardekoj da anabiozo. Tiuj homoj kun juneca entuziasmo laboregis, transdonante sian sperton al novaj generacioj, kaj nia devo estas - firme pluteni la rebruligitan de ili torcxon.

Viktor Arolovicx (Moskvo)

************
"REGo", junio 2001, No. 3 (5), pp. II, 1