..

.
, , . N 107 (10) .

.

, 22- 1912 .

: 22 . 2 1/2 .

.
________________________________________________________________

[Auxtobiografio]

Dmitro Romanovicx, naskigxis en Jaroslavl apud Volga, la 29-an de novembro 1883. Post kelkaj translokigxoj de mia familio, mi trafis Saratovon, kie mi lernis en lokaj gimnazioj kaj en 1903 ricevis ateston pri fino de la kurso en Saratova 2-a gimnazio. La saman jaronmi eniris la Moskvan Universitaton por studi Filologion. Bedauxrinde mi ne prosperis en tie, kaj post kelkaj jaroj mi devis forlasi la Universitaton. En la 1910-11, gxis oktobro mi estis soldato en unu el kazanaj regimentoj. Pri Esperanto mi ekinteresigxis en la 1905.

*************

Praktika utilo de la lingvo Esperanto

En tiu cxi mallonga artikolo mi ne parolos pri utilo, kiun la internacia lingvo povus doni en la tempo, kiam la tuta homaro uzus gxin. Mi diros nur kelkajn vortojn pri utilo, kiu povas kaj efektive liveros Esperanto nun, kiam nur makgranda areto, kompare kun la tuta homaro, nur malmultaj homoj uzas tiun lingvon, ne senutile por si. Gxeneralaj utiloj de Esperanto estas: ebleco de komprenigxo kun diverslingvaj popoloj kaj helpo, kiun Esperanto donas al pli bona percepto kaj kono de naciaj lingvoj. <Parolatu> [substrekita per rugxa krajono] de personoj de la plej diversaj nacioj Esperanto malfermas al siaj adeptoj la vojon al la tuta
mondo, gxi forgesigas la punon, donitan de Dio al la homaro per malfelocxaj konstruantoj de Babela Turo,- multlingvecon. Esperantisto uzas sian lingvon skribe por peti informojn kaj
sciigojn pri diversaj aferoj el la plej diversaj landoj, busxe li uzas gxin dum vojagxoj kaj kongresoj. Koni cxiujn lingvojn ne estas ebla kaj kono de nur kelkaj [?] neniam povas doni tiom multe da utilo kiom donas kono de unu sola lingvo Esperanto. Tion pruvas okulvideble Esperanta korespodado, kiam unu persono ricevas leterojn de personoj, logxantaj en la plej diversaj landoj de la mondo, tion pruvas ankaux rakontoj de vojagxantoj, rakontoj cxiam pli kaj pli oftaj. Tuij cxi [rakontoj] estas plenaj je entuziasmo. Vojagxintoj tra landoj, en kiuj oni parolas fremdan nekonatan lingvon, sentas sin premegataj, tute apartigataj de la ceteraj homoj, kvazaux en dezerto inter bruanta kaj movigxema popolamaso; <nenia utilo> [substrekita] de la estado en interesa lando. Sed cxio magie sxangxigxas, kiam <oni estas renkontitaj> [substrekita de rugxa krajono] samideanon, personon, parolantan artefaritan lingvon Esperanto... La izoliteco tuj forigxas, cxio komprenigxas dank'al klarigoj de la
nova amiko, kiun oni neniam vidis antauxe kaj kies nomon plej ofte ne auxdis. Mi ne parolos pri servoj de U.E.A. kiu multege helpas tiujn interkomunikigxojn. Ankaux mi ne parolos pri utilo, kiun Esperanto liveras al internaciaj komercistoj, el kiuj multaj nun korespondas Esperante kaj presos esperante katalogojn kaj prezarojn.
En spirita vivo Esperanto multe helpas donante eblon gxui cxefverkojn de mondliteraturo en bona kaj pli proksima al originalo traduko, ol tradukoj en naciaj lingvoj.
Esperanto, spite al kontrauxuloj de Esperanto, kiuj opinias disvastigxon de internacia lingvo dangxera por naciaj lingvoj, multe helpas al pli bona percepto kaj kono de naciaj lingvoj entute, kaj de la gepatra lingvo aparte. Tion povas certigi cxiu esperantisto, al kiu post studo de Esperanto klarigxas multaj detaloj de la gepatra lingvo. En Esperanta kroniko havigxas multaj sciigoj de instruistoj, ke esperantistaj lernantoj ecx de la plej malsuperaj klasoj pli facile lernas kaj komprenas naciajn lingvojn, ecx mortintajn - latinan kaj grekan. Multaj terminoj kaj tiel nomataj internaciaj vortoj farigxas kompreneblaj al
Esperantisto.
Mi povas ankoraux multe paroli pri tiu temo, sed cxio devas havi sian finon. Mi nur ripetas, ke Esperanto jam nuntempe donas grandan praktikan utilon kaj kiu cxe utilo cxiam pli kaj pli grandigxas, kaj ne malproksime estas la tempo kiam nia verda stelo ekbrilos super la mondo, kaj utilo de Esperanto farigxos nemezurebla kaj tiam neniu rimarkos gxin, tiun utilon, kaj parolos pri gxi.

Dm. Romanovicx

La 22 de januaro 1912.

Recenzo: Sukcesis A.Sahxarov
N.Korzlinskij

**********