, , [No. 174] (10) .

: ࠠ
" " 11 1919

: 11
.[]

________________________________________________________________

A u t o b i o g r a f i o

Mi naskigxis en Moskvo, la 15an de Oktobro, 1903. En infaneco mi multe vojagxis kun miaj gepatroj, vizitis Svisujon, Germanujon, Francujon.
Kun Esperanto mi konatigxis en la 1914 jaro. Vojagxante Rusujon mare (dank'al milito mi ne povis veturi rekte) mi renkontis sur sxipo multajn esperantistojn. Ili revenis de la
okazonta X Pariza Kongreso. Mi interesigxis pri Esperanto kaj ellernis gxin.
La tutan liberan tempon mi dedicxas al propagando de la lingvo.
Mi estas lernanto de Moskva Sovjeta duagrada lernejo (III klaso).

Gregoro Rozenblat
T.Fridrihxsen
AJodko
B.Breslaux
NG ASahx[arov]
________________________________________________________________

Kial proletariaro bezonas Esperanton

"Esperanto - internacia lingvode internacia proletariaro"

La oktobra revolucio, doninta la potencon al laboristoj kaj vilagxanoj, farinta [substrekita per krajono] la laborantojn, majstroj de sia vivo, postulas de ni tre multon.
Nia respubliko, cxirkauxita de ardaj malamikoj, malamikoj de la Sovjeta potenco, en dangxero estas! La novaj socialistaj respublikoj - Hungarujo, Bavarujo, ankaux en dangxero estas! La tutmonda imperialismo sentas, ke venas gxiaj lastaj tagoj. Do, [estas] kompreneble, ke gxi cxiel penas ekstermi la maksimalistajn ideojn, mortpafi siajn klasajn kontrauxulojn. La oktobra revolucio, metatnta novan epokon al homa vivo, stariganta
novan, pli bonan kaj justan ordon, postulas de ni, ke ni [nin], ke ni disvastigu niajn ideojn, niajn esperojn.
Venkos nurdu: aux tutmonda kapitalismo, aux tutmonda kommunismo. Estas nur du elektoj [du lastaj vortoj estas substrekitaj]. Kaj memorante tion ni kunigxu en unu deziro - starigi novan mondon!
Nia ideo estas tre alloga, bela. Ni devas gxin propagandi. En multaj landoj oni nenon scias pri nia vivo, pri la sovjetoj. La eksterlanda gazetaro, subacxetita [forstrekita kaj korektita: "koruptita"] de la burgxaro elversxas koton sur la "rabistojn-maksimalistojn", elpensas ion tute ne versimila pri la "mortpafoj sur stratoj" k.t.p.... La eksterlandaj laboristoj tute ne estas konantaj [substrekita] pri niaj ordoj.
Tamen ni vidas, ke en cxiuj landoj laborista movado cxiam kreskas... Venas la nauxa ondo, storma, decida. Kaj, por ke nia ideo triumfu, ni devas disvastigi socialistan literaturon, nian konstitucion. Ni devas propagandi internacian lingvon - Esperanto!
La sovjeta potenco tre bone komprenis la grandegan neceson de internacia sovjeta propagando. La fako de sovjeta propagando cxe la Popolkomisarejo de Eksteraj aferoj tradukis multajn komunistajn librojn diverslingven. Sed tiaspeca propagando
malmulte helpos. La tradukistoj estas malbonaj, oni elspezis multe dapapero (kiu nun mankas!) sed, cxu oni atingis la celon? Ne!
Por prospero de la afero oni devas traduki Esperanten cxiujn propagandajn materialojn. Esperanto estas disvastigita en laboristaj medioj de la tuta mondo. Ni traduku cxion Esperanten kaj disvastigu la literaturon. Cxi-tio pli efikos.
Per tio ni faros du utilajn aferojn: ni propagandos komunismon, ni propagandos Esperanton kaj Esperantismon.
Cxar Esperanto estas necesa por proletariaro, cxar gxi devasesti proletaria lingvo!
Cxar laboristoj ne havantaj tempon por ellernado de malfacilaj fremdaj lingvoj kaj bezonataj internacian konsenton, solidarecon, devas lerni Esperanton, uzi gxin, disvastigi gxin.
Cxar Esperanto, estas kreita por largxaj popolamasoj, cxar gxi estas facila, vere proletaria lingvo, ni disvastigu gxin inter tutmondaj laborantoj.
Esperanto estas potenca ilo de propagando; la laboristojgxin akceptos, lernos.
La proletariaro bezonas internacian lingvon Esperanto. Venis plej bona momento por efektivigo de niaj idealoj.
Do ni ne preterlasu la okazon. Nun, aux neniam! Ni estu potencaj spirite, anime, ni dekobligu nian energion. Nun, aux neniam! Kaj se Esperanto estos akceptita de internacia proletariaro, la laborantoj povos certe diri:

"Estos tio lasta, decida batal'
Finfine triumfos la internacional'!"

Sed ni, esperantistoj, filoj de l'nova bela generacio diros:

Ni inter popoloj la murojn detruos
Kaj ili ekkrakos kaj ili ekbruos
Kaj amo kaj vero
Ekregos sur tero!

G.Rozenblat
B.Breslaux
A.Jodko T.Fridrihxsen
N.E. A.Sahxarov

**********