Esperanto en Rusio История эсперанто в России и Советском Союзе. Биографии репрессированных эсперантистов, архивные материалы.

Aleksandr Andrejeviĉ SAĤAROV

        Rusa pedagogo, eldonisto kaj entreprenisto Aleksandr Andrejeviĉ SAĤAROV naskiĝis la 7an (19an) de aprilo 1865 en vilageto Kudeiĥa (Simbirska  gubernio). En 1890 li finis la matematikan fakultaton de la Kazanja Universitato. Esperantistiĝis en 1904 sub influo de Sergej Poljanskij. Veninte en Moskvon (1907) A.Saĥarov fondis tie librejon "Esperanto" kaj Moskvan Instituton de Esperanto. Dum 1909 - 1917 li estis eldonanto kaj ĉefredaktoro de la revuo "La Ondo de Esperanto" (aperis 101 n-roj kun pli ol 1360 paĝoj kaj 137 portretoj de konataj esperantistoj). Li partoprenis en la lI-a kaj III-a Universalaj kongresoj (1906, 1907). Dum kelkaj jaroj en lia loĝejo rifuĝis la Moskva E-societo.

    Al la plumo de A.Saĥarov apartenas multaj libroj: "Sur vojo de kunfratiĝo de popoloj" (artikoloj pri Esperanto, 1907), "Signifo de akciaj societoj por Esperanto-movado" (1911), "Esperanta-rusa frazaro" (1915), pluraj lernolibroj kaj vortaroj por rusoj  kaj "Esperanta krestomatio".

Post la Oktobra revolucio (1917) liaj librejo kaj instituta ejo estis konfiskitaj. Kelkfoje A.Saĥarov provis reeldoni siajn lernolibrojn kaj vortarojn. Dum kelkaj jaroj li estis eĉ membro de CK SEU kaj aktive laboris en ties instruista sekcio kaj lingva komisiono. Sed, kiel "eksulo" (eks-burĝo, eks-oficisto cara kaj entreprenisto), li ne estis fidinda por la ĉefoj de la "ruga" SEU kaj ekde 1929 li ne plu partoprenis en la movado.   Ĝis  sia emeritiĝo (1935) li instruis fizikon kaj matematikon en mezlernejoj. Li forpasis en julio 1942 en Moskvo.      

"Superforta ambicio" (Skizo el esperantista vivo) eldonita en 1913 estas lia sola beletra verko. Laŭ la atesto de B.V.Tokarev, tiu malgranda novelo estas la plej interesa kaj talenta verko de la komenca periodo de la esperanta prozo.

Nikolaj Stepanov

[De kovrilo de la libreto A.A.Saĥarov "Superforta ambicio" (Faksimila represo. - Jekaterinburg, SEZONOJ, 1992)]Historio.ru — история отечественного движения эсперантистов (Российская империя, СССР, РФ).