VETERANO MORTIS

La sovetan esperantistaron trafis grava perdo: foriris el la vivo unu el niaj veteranoj - Sergej Vasiljevicx Saricxev. Oni trovis lin malviva cxe la skribmasxino, per kiu li nur antaux momento estis tajpinta esperantan bultenon. Bela morto! Gxis sia lasta spiro, gxis la lasta bato de sia koro nia estimata kamarado, unu el la reprezentantoj de la malnova gvardio de sovetiaj esperantistoj, apartenis al Esperanto, al gxiaj bezonoj, al gxia propagando kaj disvastigo ... Sergej Saricxev estis senlaca batalanto por Esperanto kaj por gxia estonteco en nia lando.

Mi konas kamaradon Saricxev ekde la jaro 1916. Lia juna edzino ankaux posedis la internacian lingvon.

K-do Saricxev laboris tiam kiel instruisto de Esperanto en la loka komerca lernejo kaj en la societo de komizoj. Poste li farigxis tie oficisto kaj restis tia por tuta vivo. Lia hejmo en Astrahxan konsistis el malgranda cxambro, tute supersxutita per libroj, jxurnaloj, gazetoj, kiujn li ricevadis de cxiuj partoj de la mondo - de siaj rusaj kaj eksterlandaj korespondantoj. Tiam li estis 26-jara viro, cxiam gaja, plena de forto kaj esperoj. Li sxajnis esti tre felicxa kaj precipe kontenta pri la fakto, ke lia edzino posedis la lingvon internacian kaj estis, kiel li, instruistino en la meza lernejo.

Nia interkorespondado dauxris gxis la nova renkonto en 1918 jaro en urbo Saratov, kie okazis konferenco de la apudvolgaj esperantistoj. Gxi estis granda okazintajxo por cxiuj esperantistoj, dissemitaj en la apudvolgaj regionoj. La konferencon partoprenis ankaux la geedzoj Saricxev.

Saratov estis urbo, kie la esperanta movado havis fortajn radikojn. Gxi konis la tempojn, kiam la Esperanto-movado floris, la propagando de la lingvo atingis altan gradon. Multaj saratovaj esperantistoj estis vaste konataj ne nur en Rusio kaj Sovet-Unio, sed ankaux en la tuta Esperantujo. Ekzemple - Georgo Davidov kun lia famekonata biblioteko, N. S. Junakov, S. P. Poltavskij kaj multaj aliaj. Ankaux la postrevolucia Saratova esperantistaro estis multnombra. Kun granda estimo kaj admiro mi rememoras k-dojn V. N. Starojxickij, la familion de la verkisto Grigorovicx, la poetojn Evgenij Mihalskij kaj Valentin Polakov, fratojn M. A. kaj G. A. Zaljotov, kaj multajn aliajn. En 1926 al tiu cxi grupo aligxis nia Saricxev, kiu venis en Saratov por konstanta logxado. Preskaux sian tutan tempon li dedicxadis al Esperanto.

Post la Dua Mondmilito mi renkontigxis kun k-do Saricxev en Moskvo. Li estis subkolonelo de la Sovetia Armeo kaj, kiel antauxe, tutan sian tempon ekster la laborhoroj li dedicxadis al Esperanto, al la unuigo kaj kolektado de gxiaj adeptoj. Laux sia propra iniciativo li masxinskribis Esperanto-bultenon, en kiu li faris bibliografion de cxiuj verkoj, artikoloj, notoj en kaj pri Esperanto kaj sendadis gxin regule al koncernaj institucioj. Nur post lia morto ni havis eblon konstati kian grandegan laboron li faris.

La lastajn jarojn de sia vivo li restis absolute sola, sen parencoj. Sian tutan ekzistadon li dedicxis al Esperanto kaj al la pacbatalo.

La sovetaj esperantistoj klinas sin respekte antaux la memoro de la sindona kaj persista, kvankam modesta kaj nerimarkebia batalanto por Esperanto - Sergej Vasiljevicx Saricxev.

NINA SULJE, MOSKVO

"Bulgara Esperantisto"

**********