..

- .
, ., , .

.
27/II-912 .

: 2 11 . .

________________________________________________________________
Mia auxtobiografio

Mi naskigxis la 18an de Junio 1870.Kiammiestisenla klaso de gimnazio, mia patro forveturis Peterburgon pro oficaj aferoj kaj restis tie por servi. Pro tiu kaux zo tuta nia familio transveturis Peterburgon, kie mi komencis lerni en Lilejnaja gimnazio. Kiam mi estis en 5a klaso, nia familio translogxigxis Novgorodan gubernio kaj mi, vole-nevole, estis devigata fini lernadon kaj logxi en arbara bieno dek jarojn.
Lasta transveturo de nia familio okazis en Junio 1896a Voronejxon, kie gxi estas gxis nuna tempo.
De la jaro 1897a mi havas oficon en kontoro de Sud-Orientaj Fervojoj.

2/III-912. A.Ternikova

_________________________________________________________________

Esperanto [-] movado en Voronejx

Gxis la jaro 1903a en Voronejx trovigxis nur malmultaj izolaj esperantistoj, kiuj de la jaro 1903a grupigxis private. En tiu tempo Peterburga Societo "Espero" havis librejon, kie mi mendis diversajn librojn kaj tial mi korespondis kun s-ro Asnes,
tiama sekretario de la Societo. En unu el leteroj de la 1904a j. li faris proponon, ke Voronejxanoj fondu filion de la Societo "Espero".
La propono havis sukceson kaj Voronejxa Filio de la Societo "Espero" estis malfermita en januaro [de] 1905a. Kvankam membroj de la Filio estis malmultaj, tamen dum unua vintro ili havis multe da lernantoj, precipe el gejunularo. D-roRomanov, prezidanto, donis sian logxejon por societejo kaj kunvenoj okazis
2-foje semajnon[tri lastaj literoj estas substrekitaj]. 1906a jaro estis severa [substrekita] por Esperanta movado en Voronejxo. Cxiuj malaperis, restis nur kvin membroj. Gxis la jaro 1910a la afero iras tre malrapide. En la 1910a [la] komitato de Voronejxa Popola Universitato permesas malfermi [la] sekcion "Esperanto",
en kiu gxis nun estas farataj kursoj.
Mi forgesisdiri ke en la jaro 1907a [la] Voronejxa Filio farigxis memstara Societo kun propra regularo.

A.Ternikova
********